Loading...
Почетна2020-04-23T19:58:04+00:00

Одржана је 26. седница Скупштине Заједнице машинских школа Републике Србије

У установи студентског одмаралишта Београд, огранак Палић, 24.11.2023. године одржана је 26. седница Скупштине Заједнице машинских школа Републике Србије. Управни одбор ЗМШ РС је претходног дана одржао своју седницу. Дневни ред 26. седнице Скупштине Заједнице машинских школа РС: Усвајање Записника са Седнице Скупштине ЗМС РС Договор о календару такмичења – домаћинима такмичења Предлог Плана и програма рада Заједнице за 2024.године Усвајање закључака и предлога комисија за такмичење и комисије за образовне профиле 5. Извештај о завршетку DECIDE пројекта и нови пројекти 2024-2026 – Иван Стојановић ГИЗ 6. Презентација партнера Заједнице – др Дејан Лукић – ФТН Нови [...]

Наши сарадници

Рекли су о нама

У периоду oд 2005. до 2009.године, Заједница машинских школа Републике Србије наставила је да ради према доброј организацији из претходног периода.

др Миломир Мијатовић, Председник Заједнице ( 2005-2009 )

Циљеви Заједнице јасно су наглашени у њеном Статуту и односе се, пре свега, на иновирање наставе, планско отварање нових образовних профила и њено што квалитетније повезивање са привредним чиниоцима у земљи, на добробит свих учесника наставног процеса.

Синиша Којић, Председник Заједнице од 2013. године

На иницијативу саветника за машинску струку министарстава просвете и неколицине директора средњих машинско техничких школа дошло је до сазивања састанка директора ових школа септембра 2001. у Техничкој школи „Петар Драпшин“ у Београду.

Бранко Перовић, председник Заједнице (2001-2005)